تقویم آموزشی

se3
se2
se1
se0
se0
se1
se2
se3

خردادماه

 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5 6

MEL

7

ATL & CRS

8

 

 

9

Part-145

10

Part-145

11

Part-145

12

Part-145

NDT(PT)

13

SMS Level 1

NDT(PT)

14

SMS Level 1

15

FTS

 

16 17

FTS

18 19

NDT(MT)

FTS

20

NDT(MT)

21

FTS

22

Part-M

 

23

Part-M

24

Part-M

25

Part-M

Human Factor

26

SMS Level 1

 

27

Human Factor

AD/SB

28

SMS Level 1

29

Human Factor

 

30 31

Human Factor

 

  • در دوره هایی که آزمون نهایی دارند پس از کسب حداقل نمره گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.
  • در صورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی حضور اعطا می گردد.
  • جهت ثبت نام در دوره های تست های غیر مخرب PT و MT از عدم اختلات بینایی در تشخیص رنگ ها (کوررنگی) اطمینان حاصل فرمایید؛ در طول دوره نیز این تست انجام خواهد شد.
  • حتما بخش قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

تیرماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

 

2 3 4
5

 

 

6 7 8 9 10 11
12

 

 

13 14 15 16 17 18
19

 

 

20 21 22 23 24 25
26

 

 

27 28 29 30 31

مرداد ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2

 

 

3 4 5 6 7 8
9

 

 

10 11 12 13 14 15
16

 

 

17 18 19 20 21 22
23

 

 

24 25 26 27 28 29
30

 

 

31

شهریور ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 2 3 4 5

 

 

6 7 8 9 10 11 12

 

 

12 13 14 15 16 17 18

 

 

19 20 21 22 23 24 25

 

 

26 27 28 29 30 31

 

 

مهر ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 2

 

 

3 4 5 6 7 8 9

 

 

10 11 12 13 14 15 16

 

 

17 18 19 20 21 22 23

 

 

24 25 26 27 28 29 30

 

 

آبان ماه

 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5 6 7
8

 

 

9 10 11 12 13 14
15

 

 

16 17 18 19 20 21
22

 

 

23 24 25 26 27 28
29

 

 

30

آذر ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5
6

 

 

7 8 9 10 11 12
13

 

 

14 15 16 17 18 19
20

 

 

21 22 23 24 25 26
27

 

 

28 29 30

دی ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3
4

 

 

5 6 7 8 9 10
11

 

 

12 13 14 15 16 17
18

 

 

19 20 21 22 23 24
25

 

 

26 27 28 29 30

بهمن ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2

 

 

3 4 5 6 7 8
9

 

 

10 11 12 13 14 15
16

 

 

17 18 19 20 21 22
23

 

 

24 25 26 27 28 29
30

 

 

اسفند ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5 6
7

 

 

8 9 10 11 12 13
14

 

 

15 16 17 18 19 20
21

 

 

22 23 24 25 26 27
28

 

 

29