قوانین آزمون

  1. حداقل نمره قبولی در آزمون 75 از 100 (75%) مي باشد.(در صورتی که درصد قبولي براي دوره ای متفاوت باشد قبل از آزمون اعلام خواهد شد.)
  2. دانش پذیران در صورت عدم کسب نمره ی قبولی در آزمون اول می توانند با پرداخت 10% هزینه دوره در آزمون جبرانی شرکت کنند.
  3. در صورت عدم کسب نمره ی قبولی در آزمون جبرانی، گواهی حضور در دوره تعلق می گیرد.
  4.  هرگونه تقلب که از طرف اکادمی محرز گردد شرکت کننده از آزمون جبرانی محروم خواهد بود و هیچ گواهینامه برای فرد متخلف صادر نخواهد شد(هرگونه جعل ،فریب کاری و تقلب شامل این قانون خواهد بود)
  5. دانش پذیرانی که بیش از حد مجاز(1/16 کلاس) غیبت داشته اند مجاز به شرکت در آزمون نمیباشند و اگر حداکثر ۳/۱۶ کلاس را غیبت داشته باشند میتوانند گواهی حضور دریافت نمایند.
  6. در صورت عدم حضور در آزمون گواهی حضور در دوره صادر می گردد.
  7. نحوه دریافت گواهینامه به صورت حضوری در محل دفتر آکادمی می باشد و در صورت عدم امکان دریافت حضوری با درخواست دانش پذیر گواهینامه از طریق پست ارسال میگردد.(هزینه ارسال گواهینامه بر عهده دانش پذیر می باشد)
  8. برای دریافت مدارک دوره نیز باید حتما نظر سنجی استاد مربوطه را انجام دهید. (برای دریافت فرم نظر سنجی اینجا را کلیک کنید)

آزمون part 145

آزمون پارت M

آزمون آگاهی امنیتی و امنیت سایبری | TRG01&TRG02

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .

آزمون مديران امنيت هوانوردي | AVSEC-TRG-11

آزمون آگاهی امنیت سایبری | TRG02