18%
تخفیف

دوره Fuel Tank Safety (FTS), CDCCL & ALI – آذرماه

مشکلات مخزن سوخت نه تنها ممکن است منجر به آسیب دیدن هواپیما شود بلکه در موارد شدیدتر منجر به مرگ…
0
قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.
18%
تخفیف

دوره Fuel Tank Safety (FTS), CDCCL & ALI – آبان ماه

مشکلات مخزن سوخت نه تنها ممکن است منجر به آسیب دیدن هواپیما شود بلکه در موارد شدیدتر منجر به مرگ…
0
قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.
18%
تخفیف

دوره Fuel Tank Safety (FTS), CDCCL & ALI

دوره Fuel Tank Safety (FTS), CDCCL & ALI 20 الی 23 آذرماه 1400 ثبت نام دوره Fuel Tank Safety (FTS),…
2
قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.