22%
تخفیف

کارگاه آمادگی مصاحبه شغلی

5.00 1 رای
195,000 تومان
  آشنایی با حوزه کاری تضمین کیفیت (QA) مقدماتی بر سیستم مدیریت ایمنی(SMS) شاخص های رفتاری در جلسه مصاحبه مصاحبه…
12
195,000 تومان